vocabulary

Добро утро! Започваме деня с думички, които ни заобикалят в офиса.

“few” и “little”

Ето в кои ситуации да употребяваме “few” и “little”, както и “a few” и “a little”. Ако желаете да получите повече разяснения, примери и упраженения,